Αναλαμβάνουμε την πλήρη ή ακόμη και τη μερική ανακαίνιση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.

Σας προτείνουμε ιδέες και ευέλικτες λύσεις, για την βέλτιστη οργάνωση, εργονομία και διαρρύθμιση του κάθε χώρου.

Σας παρουσιάζουμε εναλλακτικές λύσεις διακόσμησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά (π.χ. Panel επενδύσεων, corian κ.λ.π.) και χρωματισμούς που ανανεώνουν καθολικά το χώρο.

reconstruction